Tập đoàn Quế Lâm

Mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

CSVN – Với tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà, sau một thời gian nghiên cứu, đầu tư và bắt tay vào triển khai thực hiện, Dự án