phun phòng phấn trắng

Xuyên đêm phun thuốc phòng phấn trắng

CSVN – Khoảng 6.600 ha của 10/11 nông trường đã được Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum tiến hành phun thuốc phòng bệnh phấn trắng. Công tác phun thuốc được thực hiện xuyên

Hiệu quả phun thuốc phòng bệnh phấn trắng

CSVN – Bộ lá ổn định có vai trò quan trọng, quyết định năng suất và sản lượng vườn cây. Nhiều công ty trên địa bàn Tây Nguyên bắt đầu chú trọng hơn đến việc