hội thi bàn tay vàng 2018

Vinh danh “Bàn tay vàng” qua các hội thi

CSVNO – Đây là nét mới của Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su năm 2018, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2018, tại TCT Cao su Đồng Nai. Ban chỉ đạo,