"hội nghị thi đua"
Ông Phan Viết Phùng – Trưởng Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể VRG phát biểu tại hội nghị

Khối thi đua Duyên hải miền Trung 2: Một năm nỗ lực vượt khó

CSVNO – Khối thi đua các đơn vị Duyên hải miền Trung 2 hầu hết là các công ty có quy mô diện tích, năng suất, sản lượng không cao, còn gặp nhiều…

Trao thưởng cho công nhân đạt thành tích cao tại Hội thi thợ giỏi Công ty CPCS Tây Ninh. Ảnh: Phan Thắng

Tổ chức Hội nghị Thi đua phải trang trọng, tiết kiệm

CSVNO – VRG vừa yêu cầu các đơn vị thành viên tố chức Hội nghị Điển hình tiên tiến  trong Quý 1/2015. Tổ chức với nội dung trang trọng, thiết thực, tiết kiệm,…

Về đầu trang