hoàn thành kế hoạch sản lượng

Khả năng vượt kế hoạch từ 2-2,5%

CSVNO – Theo nhận định, đến 31/12 VRG có khả năng sẽ vượt kế hoạch sản lượng từ 2-2,5%, tương đương 5.500 -7.000 tấn mủ cao su. Tính đến ngày 19/12, toàn VRG đã khai