"được gặp Bác"
Bà Đỗ Thanh Tâm (Chấm xanh) được gặp Bác Hồ trong lần Bác về thăm và chúc Tết Ban tổ chức Trung ương Đảng Tết Ất Tỵ năm 1965

Được gặp Bác – Kỷ niệm đáng nhớ

CSVN Xuân – Đối với bác sĩ Đỗ Thanh Tâm, nguyên là nhân viên y tế của cơ quan Ban Tổ chức Trung ương, kỷ niệm đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc…

Về đầu trang