Đảng viên trẻ

Nữ đảng viên trẻ ham học hỏi

CSVN – 37 tuổi đời, 18 năm tuổi nghề, sống, làm việc và bám trụ với nghề từ thời cao su có giá cũng như lúc mất giá, nữ đảng viên trẻ Thái Thị Kim

Nhiệt huyết của một Đảng viên trẻ

CSVN – “Gương mẫu, năng động, nhiệt huyết” là nhận xét của các đồng chí, đồng nghiệp và các bạn ĐVTN ở Xí nghiệp Liên doanh Visorutex khi nhắc đến Trần Đình Dương. Anh hiện

Đem tài năng, sức trẻ để cống hiến

CSVN – Nguyễn Minh Hải sinh năm 1983, hiện là Phó Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí Lắp ráp 2 thuộc Công ty CP Cơ khí Cao su. Hải là một Đảng viên trẻ năng