Công đoàn Cao su Dầu Tiếng

Tiếp sức mùa thi năm 2014

Sáng ngày 25/6, CĐ Cao su Dầu Tiếng tổ chức buổi họp mặt tiếp sức mùa thi năm 2014 cho 177 học sinh là con em CBCNV-LĐ công ty chuẩn bị bước vào kì thi

Tiếp sức mùa thi năm 2014

Sáng ngày 25/6, CĐ Cao su Dầu Tiếng tổ chức buổi họp mặt tiếp sức mùa thi năm 2014 cho 177 học sinh là con