Công đoàn Cao su Bình Long

Mang cái chữ thắp sáng vùng cao su

CSVN Xuân – Ông Trần Minh Phước – nguyên Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Bình Long đã mang cái chữ về thắp sáng cả vùng cao su và đồng bào dân tộc đóng