cổ phiếu GVR

Kỳ vọng cổ phiếu GVR

CSVN – Sau đúng 2 năm đăng ký giao dịch trên sàn UpCom, đến nay, cổ phiếu GVR chính thức niêm yết trên sàn HOSE, đánh dấu một bước ngoặt trong việc tham gia thị

Tăng giảm liên quan cổ phiếu khu công nghiệp

CSVN – Cổ phiếu GVR của Tập đoàn CN CSVN có diễn biến cùng chiều với những cổ phiếu (CP) thuộc nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Điều này cũng dễ hiểu, khi

Cổ phiếu GVR tăng hơn 11% trong 1 tháng qua

CSVN – Thông tin về việc có khả năng niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), có nguồn thu từ tiền đền bù đất và đặc biệt sở hữu danh mục công

Kỳ vọng cổ phiếu GVR

CSVN – Sau đúng 2 năm đăng ký giao dịch trên sàn UpCom, đến nay, cổ phiếu GVR chính thức niêm yết trên sàn HOSE,

Kỳ vọng cổ phiếu GVR

CSVN – Sau đúng 2 năm đăng ký giao dịch trên sàn UpCom, đến nay, cổ phiếu GVR chính thức