"chiến lược"
Phát triển công nghiệp chế biến gỗ theo hướng tinh chế xuất khẩu là chiến lược của công ty khi CPH

Cao su Dầu Tiếng: Nhiều nhóm giải pháp khi cổ phần hóa

CSVN – Sau khi cổ phần hóa (CPH) Công ty mẹ – Tập đoàn, lần lượt 20 đơn vị thành viên công ty TNHH MTV, là công ty nông nghiệp sẽ cổ phần….

Ông Đỗ Minh Tuấn – TGĐ TCT Cao su Đồng Nai (đứng) đối thoại với người lao động tại hội nghị đối thoại định kỳ. Ảnh: Đào Phong

Cao su Đồng Nai đề ra chiến lược phát triển đồng bộ khi cổ phần hóa

CSVN – Theo ông Đỗ Minh Tuấn – TGĐ TCT Cao su Đồng Nai, khi xây dựng phương án cổ phần hóa (CPH), TCT đã đề ra những mục tiêu, chiến lược phát…

Các DN sản xuất cao su nguyên liệu chưa chú trọng thị trường nội địa
dẫn đến DN săm lốp phải nhập khẩu để sản xuất. Ảnh: Tùng Châu

Cần xây dựng sản phẩm chiến lược quốc gia cho ngành cao su

CSVNO – Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu về sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên, tuy nhiên trong giai đoạn 2010 – 2014, tốc độ tăng trưởng sản lượng nhập khẩu vẫn tăng…

Về đầu trang