"cây giống"
Vận chuyển cây giống chuẩn bị trồng tái canh tại NTCS Thanh An. Ảnh: Phan Thắng

Hiệu quả từ thay đổi phương thức sản xuất cây giống ở Cao su Dầu Tiếng

CSVN – Bắt đầu từ niên vụ 2016 – 2017, Cao su Dầu Tiếng đã quyết định thay đổi phương thức sản xuất cây giống cao su phục vụ tái canh trồng mới….

Ảnh: Minh Tâm

Giống cây trồng phải được bảo hộ

CSVN – Ủy ban Khoa học công nghệ, môi trường của Quốc hội (KHCN-MT) vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến vào Dự án Pháp lệnh giống cây trồng (sửa đổi) nhằm…

Ba loại tuổi gốc ghép 30, 60 và 90 ngày tại
thời điểm ghép.

Giải pháp ứng dụng ghép sớm tăng hiệu quả sản xuất cây giống cao su

CSVN – Đề tài “Khảo sát một số giải pháp kỹ thuật ứng dụng trong phương pháp ghép sớm nhằm tăng hiệu quả sản xuất cây giống cao su (Hevea brasiliensis Muell. Agr.)”…

Tái canh trồng mới cao su

Chỉ trồng khi có cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phó TGĐ VRG Lê Minh Châu vừa có văn bản chỉ đạo công tác tái canh trồng mới (TC-TM) 2014 tại các khu vực Theo đó yêu cầu các đơn vị tuân thủ…

Về đầu trang