Cao su Việt -Lào

Nỗ lực của Nàng Bức

CSVN – Nàng Bức – Công nhân Nông trường Bachiang I, Công ty CPCS Việt – Lào từng qua Việt Nam để tham dự Hội thi thợ giỏi thu hoạch mủ cao su, nhưng lần này,

Đức Nghiệp và Nàng Thoon

Tốt nghiệp Trường Cơ điện Quy Nhơn, chỉ vài tháng sau, vào ngày 25/4/2011, anh Nguyễn Đức Nghiệp đã tìm được việc làm tại Nhà máy chế biến mủ cao su tại Công ty CPCS

Nỗ lực của Nàng Bức

CSVN – Nàng Bức – Công nhân Nông trường Bachiang I, Công ty CPCS Việt – Lào từng qua Việt Nam để tham dự Hội thi

Đức Nghiệp và Nàng Thoon

Tốt nghiệp Trường Cơ điện Quy Nhơn, chỉ vài tháng sau, vào ngày 25/4/2011, anh Nguyễn Đức Nghiệp đã tìm được việc làm tại Nhà

Nỗ lực của Nàng Bức

CSVN – Nàng Bức – Công nhân Nông trường Bachiang I, Công ty CPCS Việt – Lào từng qua Việt Nam

Đức Nghiệp và Nàng Thoon

Tốt nghiệp Trường Cơ điện Quy Nhơn, chỉ vài tháng sau, vào ngày 25/4/2011, anh Nguyễn Đức Nghiệp đã tìm