Cao su Bình Long

“Khó ở đâu tháo gỡ ở đó”

CSVN – Với anh Phan Văn Cảnh – Chủ tịch Công đoàn (CĐ) Nông trường Bình Minh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, ngoài chuyên môn  nghiệp  vụ thì yếu tố nhất thiết