Tháng 3 – Mùa nghỉ cạo

CSVN – Tháng 3 – rừng cao su thay màu áo mới. Rừng cao su dường như vắng lặng hơn khi vào mùa nghỉ cạo. Thế nhưng, ẩn trong không gian bình lặng đó, người công nhân vẫn hăng hái thực hiện những công việc của mình… Cộng tác viên Thanh Bạch đã ghi lại những hình ảnh đó trên vườn cây trong mùa nghỉ cạo tại NT Tân Lợi, Công ty CPCS Đồng Phú.
Nét đẹp của lộc non và hoa cao su

Nét đẹp của lộc non và hoa cao su

CN cạo tận thu trên vườn cây già chuẩn bị thanh lý

CN cạo tận thu trên vườn cây già chuẩn bị thanh lý

Nghiêm túc thực hiện việc gác vườn cây

Nghiêm túc thực hiện việc gác vườn cây

Giao ca

Giao ca

Thu gom chén đựng mủ để làm vệ sinh

Thu gom chén đựng mủ để làm vệ sinh

Thổi lá phòng chống cháy – nhiệm vụ quan trọng trong mùa khô

Thổi lá phòng chống cháy – nhiệm vụ quan trọng trong mùa khô

Thực hiện: Thanh Bạch

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang