Nỗ lực cao độ, kết quả khả quan

CSVN – Đến thời điểm này, hầu hết các đơn vị đã hoàn thành kế hoạch được giao với sản lượng khả quan, doanh thu, lợi nhuận, tiền lương người lao động từ đó cũng cải thiện.
Ảnh: Tùng Châu

Ảnh: Tùng Châu

Theo báo cáo sơ bộ của các đơn vị tại lễ mừng công hoàn thành kế hoạch, mức lợi nhuận trên tấn sản phẩm đều vượt cao so với kế hoạch từ đầu năm.

Được vậy là nhờ thời tiết năm nay khá thuận lợi cho công tác khai thác mủ. Lượng mưa ổn định và đều đặn tại các khu vực, ngoại trừ 2 cơn bão số 10 và số 12 gây tổn thất cho một số đơn vị Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay từ đầu năm, các đơn vị đã triển khai công tác khai thác kịp thời, đúng tiến độ, nhờ đó thu được sản lượng cao.

Từ đầu năm, giá cao su cũng khởi sắc và ổn định trong thời gian dài trước khi giảm khá mạnh vào cuối năm. Yếu tố quan trọng này đã giúp các đơn vị tiêu thụ thuận lợi, nhờ vậy doanh thu, lợi nhuận và tiền lương người lao động được nâng cao. Đây cũng là yếu tố tâm lý động viên, khích lệ người lao động, hăng hái, nỗ lực, thực hiện vượt kế hoạch ngay từ đầu tháng, quý, năm.

Có thể khẳng định, kết thúc năm 2017, tình hình SXKD của các đơn vị sẽ có nhiều kết quả vượt trội so với năm 2016. Ngoài yếu tố khách quan, không thể không nhắc đến vai trò chỉ đạo, điều hành  kịp thời, nhạy bén và sâu sát của ban  lãnh đạo, từ VRG  đến  các đơn vị; sự hỗ trợ, đồng hành, động viên của tổ chức Công đoàn các cấp, cùng với nỗ  lực vượt bậc của toàn thể CB.CNVC-LĐ.

Ngay   từ đầu năm, VRG và các đơn vị đã dự báo được những khó khăn    để chuẩn bị trong tâm thế chủ động, sẵn sàng vượt qua. Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, cần cù, sáng tạo của toàn thể người lao  động, VRG đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng trong năm 2017.

VRG thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 với một nhiệm vụ quan trọng là hoàn tất lộ trình cổ phần hóa công ty mẹ VRG, bao gồm 20 công ty TNHH MTV và 4 đơn vị hành chính sự nghiệp. Với sự nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện công tác cổ phần hóa theo chủ trương của Đảng và nhà nước, VRG đã hoàn thành được một bước quan trọng trong quá trình thay đổi mô hình hoạt động. Những kết quả thắng lợi trong hoạt động SXKD năm 2017 sẽ là nền tảng vững chắc để VRG bước vào năm 2018, tiếp tục duy trì phát triển một Tập đoàn kinh tế công nông nghiệp có quy mô lớn, nâng cao hiệu quả toàn diện trong giai đoạn mới.

CSVN

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang