Năm mới xung lực mới

CSVN – Kết thúc năm 2017, VRG ghi nhận một năm thắng lợi trong công tác nông nghiệp.
Ảnh: Trần Tình

Ảnh: Trần Tình

Tính đến ngày 8/12/2017, với sự nỗ lực của các đơn vị thành viên, VRG đã khai thác cán mốc sản lượng 250.000 tấn mủ cao su và đến hết năm thực hiện vượt trên 20.000 tấn so với kế hoạch. Đây là sản lượng vượt cao nhất trong những năm gần đây. Con số này có ý nghĩa rất lớn trong việc mang lại hiệu quả SXKD với những chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tiền lương người lao động.

Đây còn là tiền đề thuận lợi để VRG và các đơn vị bước vào năm 2018 với quyết tâm cao độ trong việc thực hiện kế hoạch SXKD. Sản lượng giao cho các đơn vị là 285.130 tấn, cao hơn 30.000 tấn so năm 2017 do vườn cây tại Campuchia, miền núi phía Bắc được đưa vào khai thác nhiều hơn.

Chỉ tiêu cao hơn, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn của toàn thể CBCNVC – LĐ VRG. Bắt đầu từ thời điểm này, trong niềm vui kết thúc một năm thắng lợi và chào đón năm mới, mỗi CBCNVC – LĐ cần xác định chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể của mình, dốc sức trong tâm thế chủ động, đóng góp cho đơn vị hoàn thành kế hoạch năm 2018.

Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt khi chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty mẹ VRG sang công ty cổ phần. Hoạt động trong mô hình mới với những định hướng, chỉ tiêu kế hoạch về hiệu quả SXKD cao hơn là yêu cầu bắt buộc nên khó khăn, thách thức cũng lớn hơn.

Năm 2018 còn là năm tăng tốc thực hiện kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) với mục tiêu chiến lược duy trì phát triển một Tập đoàn kinh tế công nông nghiệp có quy mô lớn. Trong đó có nhiệm vụ quan trọng là tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu, đa dạng hóa sở hữu trong Tập đoàn thông qua cổ phần hóa để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, hiệu quả doanh nghiệp và tạo nguồn vốn để phát triển.

Năm mới với nhiệm vụ mới, thách thức mới, tin tưởng rằng, truyền thống cần cù, sáng tạo, cùng sự đoàn kết, quyết tâm của CBCNVC – LĐ sẽ mang đến thắng lợi mới.

T.S

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang