Lá phiếu của niềm tin và kỳ vọng

CSVN – Đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng đối với toàn thể Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, NLĐ trong toàn VRG.
DSC_4240

Bỏ phiếu bầu BCH tại Đại hội Đảng bộ Viện Nghiên cứu Cao su VN.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội IX của Đảng bộ VRG, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bầu ra BCH nhiệm kỳ mới, bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ VRG lần thứ IX.

Đại hội được tiến hành với phương châm: “Đoàn kết – Dân chủ -Kỷ cương –Đổi mới –Phát triển”. Đến thời điểm này, các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ VRG đã tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm và chỉ đạo chung. Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả nhất vào các quyết định của đại hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đại hội Đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa”.

Chính vì thế, bên cạnh việc chuẩn bị thật tốt và tổ chức thành công đại hội các chi, Đảng bộ cơ sở, thì việc xây dựng báo cáo chính trị – văn kiện phải thể hiện tập trung nhất tầm nhìn, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và NLĐ. Trong đó báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những  ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

Tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ của người đảng viên. Một trong những khâu quan trọng, dành sự quan tâm đặc biệt của đại hội, được coi là “then chốt”, là chuẩn bị nhân sự để bầu vào cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của đại hội chi, Đảng bộ cơ sở.

Nhiệm kỳ 2020-2025, được xác định là thời gian có nhiều thách thức phải vượt qua, mỗi tổ chức cơ sở Đảng phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp trong bối cảnh, giai đoạn mới. Đảng bộ VRG nhiệm kỳ mới phải vượt qua những khó khăn thách thức để ổn định và phát triển. Trước yêu cầu đó, cấp ủy của các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc phải là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết để thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị của chi, Đảng bộ nói riêng và toàn Đảng bộ VRG trong nhiệm kỳ 2020 -2025 nói chung.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Ngoài thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, phát huy dân chủ, công tâm và khách quan, mỗi đảng viên cầm lá phiếu bầu chọn nhân sự vào cấp ủy cần cân nhắc và có trách nhiệm – đó là lá phiếu của niềm tin và kỳ vọng để bầu chọn những người có đức, có tài, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; giỏi về chuyên môn, vững vàng về lý luận chính trị, trong sáng về đạo đức lối sống… theo đúng tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội Chi bộ Công đoàn CSVN ngày 6/5, đồng chí Bí thư Đảng ủy VRG Trần Ngọc Thuận chúc mừng các đồng chí được đại hội bầu vào cấp ủy chi bộ phát huy truyền thống ngành cao su VN, tiếp tục lãnh đạo Công đoàn CSVN vững vàng và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. “Đây là nhiệm kỳ quan trọng, có Đại hội Công đoàn CSVN khóa IX, vì thế phải chuẩn bị tốt công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ, chọn được cán bộ xứng đáng để gánh vác công việc; chuẩn bị nguồn nhân lực để bàn giao thế hệ, cống hiến cho sự phát triển bền vững của VRG”. Đồng chí Trần Ngọc Thuận lưu ý.

NGUYỄN LÝ

0
Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang