Đôi điều về Hội nghị Người lao động

CSVN – Phải nói một cách khách quan, công tác này của các đơn vị thành viên thuộc VRG đã được duy trì nề nếp bài bản. Đây thực sự là nơi thể hiện quyền làm chủ tập thể của NLĐ, vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn.
Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh.

Tôi là người được đi nhiều, thấy nhiều trong các hoạt động của VRG, nhất là các sự kiện, tổng kết – hội nghị người lao động (NLĐ) tại các công ty đơn vị thành viên từ Nam chí Bắc. Phải nói một cách khách quan, công tác này của các đơn vị thành viên thuộc VRG đã được duy trì nề nếp bài bản, nhất là hội nghị NLĐ (trước đây là ĐH CNVC). Đây thực sự là nơi thể hiện quyền làm chủ tập thể của NLĐ, vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn.

Dù đã 2 lần VRG tổ chức hội nghị NLĐ cấp tập đoàn trong khi trên Bộ đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể công tác tổ chức hội nghị ở cấp này. Điều đó thể hiện lãnh đạo VRG (trước đây là TCT) luôn ý thức rõ tầm quan trọng quyền làm chủ của NLĐ và vai trò của Công đoàn trong xây dựng tổ chức phong trào thi đua LĐSX.

Ngày 4/11/2018, kế hoạch liên tịch giữa TGĐ VRG và chủ tịch CĐCS (số 751) đã nêu khá rõ về nội dung yêu cầu của Hội nghị NLĐ năm 2019. Đáng chú ý là năm nay chúng ta đã phải vận dụng hướng dẫn hội nghị khác nhau do các mô hình quản lý khác nhau, gồm: Các công ty TNHH MTV, các công ty cổ phần, các đơn vị sự nghiệp… Mỗi loại hình đều có hướng dẫn riêng nhưng chung quy lại là hình thức – nội dung thể hiện tại hội nghị phải thực sự nghiêm túc, phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ trực tiếp của NLĐ trong cơ quan đơn vị doanh nghiệp.

Thứ nhất, thể hiện quyền được biết của NLĐ. Điều này các đơn vị thực hiện khá tốt, thậm chí lãnh đạo công ty – nông trường đã dự đến cấp tổ đội, triển khai nắm bắt có chiều sâu nên những vướng mắc của NLĐ hầu như đã được tháo gỡ từ cấp cơ sở.

Thứ hai, thể hiện quyền tham gia của NLĐ. Thực sự tuy có triển khai nhưng tại một số cơ sở vẫn làm ở mức độ chưa sâu nên vẫn còn ít ý kiến của NLĐ. Một mặt do thời gian hội nghị tại cơ sở thường 1 buổi lại có mời khách địa phương nên vẫn không đủ thời gian hoặc không gian thích hợp để có thể phát huy hết quyền được tham gia của NLĐ. Dĩ nhiên nếu được giải quyết trước – đúng – hài hòa trong cơ quan đơn vị thì cũng ít có ý kiến thảo luận.

Nên nội dung này được thể hiện khá rõ là các tham luận hiện nay đại diện cho các tập thể nổi bật, các mặt công tác nào đó cũng là một giải pháp hay. Nhưng cần chú ý các bài tham luận này thường quá dài, thay vì đọc lại nguyên văn thì người trình bày nên tóm tắt từ 5 – 7 phút, chủ yếu là những giải pháp để đạt hiệu quả và tập trung đề xuất mới trong thời gian tới.

Thứ ba, thể hiện quyền quyết định của đại biểu NLĐ tại hội nghị. Vấn đề này thể hiện qua biểu quyết bổ sung sửa đổi thỏa ước lao động tập thể (TULĐTT), nghị quyết hội nghị và một số nội dung khác. Ở nội dung này, vai trò của Công đoàn phải chủ động trao đổi thương lượng trước với ban tổng giám đốc thì tại hội nghị mới ký được. Về thời gian để bổ sung sửa đổi cho TULĐTT 3 năm là khá rộng để công tác chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo hơn.

Không khí trang trạng tại Hội nghị NLĐ Cao su Lộc Ninh năm 2019.

Không khí trang trạng tại Hội nghị NLĐ Cao su Lộc Ninh năm 2019.

Dĩ nhiên chỉ bổ sung những vấn đề có lợi hơn cho NLĐ. Riêng đối với TULĐTT cấp ngành hiện vẫn chưa cụ thể cấp thẩm quyền quyết định công nhận TULĐTT. Nếu Tập đoàn có trụ sở tại TP.HCM thì đăng ký lên Sở LĐTBXH TPHCM. Như vậy là không ổn vì Tập đoàn có phạm vi hoạt động cả nước, mà quyết định của Sở LĐTBXH TP.HCM chỉ có thể thực hiện tại cơ quan Công ty mẹ TĐ và các đơn vị thành viên đóng tại TP.HCM mà không “phủ sóng” hết các đơn vị của mình ở địa phương khác. Trừ trường hợp Bộ LĐTBXH hoặc Sở LĐTBXH các tỉnh thống nhất ủy quyền cho Sở LĐTBXH TP.HCM được thay mặt họ quyết định công nhận, hoặc thỏa ước cấp ngành phải gởi đi tất cả các Sở LĐTBXH các tỉnh có các đơn vị của Tập đoàn tại địa phương đó để đăng ký. Như vậy rất lòng vòng rườm rà không thiết thực.

Về hình thức, do chúng ta kết hợp tổng kết và Hội nghị NLĐ, thường là Hội nghị NLĐ tiến hành trước từ 2 – 4 giờ, buổi sau là tổng kết – khen thưởng.    Về chương trình nội dung phần này thiết nghĩ phải hướng dẫn cụ thể hơn.

Việc chào cờ có đơn vị thực hiện phần khai mạc, còn phần bế mạc lại không thực hiện; hoặc khi khai mạc thì có mở băng quốc ca, khi bế mạc lại đứng nghiêm trong im lặng như vậy là không đúng với quy định thủ tục lễ nghi.

Việc trình bày báo cáo tổng kết và phương hướng có đơn vị đọc nguyên văn chiếm cả giờ đồng hồ, trong khi các đại biểu đã có trong tay tài liệu đó. Người trình bày nên tóm tắt những điểm nổi bật cần thiết, thời gian trình bày từ 25 – 30’ là hợp lý.

Việc công bố quyết định và khen thưởng cũng nên sắp xếp khoa học, hợp lý hơn với nguyên tắc công bố quyết định và trao thưởng từ cấp cao xuống cơ sở. Trong năm có nhiều cấp khen thưởng khác nhau, cả Công đoàn và các cấp địa phương cho các tập thể – cá nhân của đơn vị. Thiết nghĩ chỉ nên đọc nguyên văn một quyết định khen thưởng cao nhất tại buổi lễ, còn các quyết định sau đó chỉ nên công bố: số quyết định, ngày ký – người ký quyết định của cấp đó cho tập thể – cá nhân nhận thưởng.

MINH ANH

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang