Phát video trực tiếp Đại hội cổ đông lần đầu Công ty mẹ VRG

CSVNO – 7h00 ngày 22/5, tại Hội trường Thành ủy TPHCM, sẽ diễn ra Đại hội đồng cổ đông lần đầu Công ty mẹ – VRG. Tạp chí Cao su VN sẽ phát video trực tiếp Đại hội trên trang facebook/tapchicaosu.
Tạp chí Cao su VN phát video trực tiếp phiên IPO Công ty mẹ VRG.

Tạp chí Cao su VN phát video trực tiếp phiên IPO Công ty mẹ VRG.

Số cổ đông dự kiến tham dự Đại hội là 885 người, trong đó cổ đông ngoài Tập đoàn là 412 người .

Theo hướng dẫn tổ chức Đại hội, các cổ đông (CĐ) đều có quyền tham dự Đại hội đồng CĐ. Tuy nhiên do số lượng CBCNV các đơn vị trực thuộc VRG quá nhiều và còn phải tập trung cho sản xuất, việc đi lại khó khăn, VRG đề nghị các đơn vị thông báo chủ trương đến tất cả các CĐ là CBCNV tại đơn vị để biết và nên thực hiện việc ủy quyền  để tham dự ĐHCĐ.

P.V

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang