Tuyển sinh gắn với tuyển dụng

CSVN – Năm 2017 là năm đầu tiên hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp. Đánh giá xu thế trong thời gian tới, Tổng cục GDNN đặt mục tiêu việc tuyển sinh phải gắn với tuyển dụng và việc làm.
Sinh viên khoa nông học Trường Cao đẳng CN Cao su trong giờ đi thực tế. Ảnh: Tùng Châu

Sinh viên khoa nông học Trường Cao đẳng CN Cao su trong giờ đi thực tế. Ảnh: Tùng Châu

Năm 2017 đánh dấu mốc quan trọng trong việc thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Bộ Lao động Thương binh & Xã hội chính thức được Chính phủ giao quản lý hệ thống GDNN (trừ các trường sư phạm). Do vậy, đây cũng là năm đầu tiên hệ thống GDNN tuyển sinh và tổ chức đào tạo theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp.

Sau 1 năm thực hiện, dự báo những khó khăn, thách thức và xu thế trong thời gian tới, năm 2018 Tổng cục GDNN đặt mục tiêu việc tuyển sinh phải gắn với tuyển dụng và việc làm. Phấn đấu tuyển sinh năm 2018 đạt 2.200.000 người, trong đó tuyển sinh trình độ cao đẳng và trung cấp là 540.000 người. Để đạt được mục tiêu trên Tổng cục GDNN đưa ra một loạt các giải pháp để tăng cường công tác tuyển sinh GDNN trong đó tập trung vào 3 nhóm giải pháp như sau:

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về GDNN, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh và tạo hành lang pháp lý để thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp đầu tư cho công tác GDNN. Đẩy mạnh công tác phân luồng người học bằng chính sách và ban hành các danh mục ngành nghề phải qua đào tạo làm cơ sở để tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với GDNN.

Hiện nay cả nước có 1.974 cơ sở GDNN, trong đó có 388 trường cao đẳng, 551 trường trung cấp và 1.035 trung tâm GDNN. Kết quả tuyển sinh năm 2017 của cả nước là 2.204.400 người, đạt 100,2% kế hoạch. Trong đó tuyển sinh trung cấp cao đẳng là 540.400 người, trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 1.664.000 người

Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về GDNN; tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh. Công tác tuyển sinh phải gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới lại mô hình tăng trưởng, cách mạng công nghiệp 4.0, việc làm bền vững. Thiết lập kênh thông tin hợp tác giữa doanh nghiệp và cơ sở GDNN.

Thứ ba là tổ chức tốt công tác tuyển sinh. Đây là nhiệm vụ của các cơ sở GDNN. Muốn tuyển sinh tốt phải nâng cao chất lượng đào tạo; đào tạo phải gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; phải coi tuyển sinh của trường là tuyển dụng của doanh nghiệp. Một vấn đề mới trong nhiệm vụ năm 2018 được Tổng cục GDNN đặt ra cho các cơ sở GDNN là khuyến khích, nhân rộng mô hình các cơ sở cam kết trả lại học phí nếu học sinh không có được việc làm với mức thu nhập thỏa đáng sau khi tốt nghiệp.

Hy vọng rằng với các giải pháp đột phá năm 2018 của Tổng cục GDNN, công tác tuyển sinh sẽ nhận được sự đồng tình của xã hội, doanh nghiệp và các cơ sở GDNN góp phần đưa sự nghiệp giáo dục đào tạo của nước ta ngày càng phát triển đúng hướng, tránh tình trạng thừa thầy, thiếu thợ và kéo giảm tình trạng thất nghiệp như hiện nay của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học.

ĐÌNH NINH

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang