Rừng cao su buổi hừng đông

Nguồn sáng. Ảnh: Hoàng Long.

Nguồn sáng. Ảnh: Hoàng Long.

Dầm sương, dậy sớm cùng người

Hiến dâng dòng mủ trắng tươi ánh ngần

Ô kìa, nguồn sáng thanh tân !

 Chiếu từng góc khuất âm thầm lãng quên.

Đàm Chu Văn

Ý kiến của bạn

Please enter your name

Bắt buộc phải có tên

Please enter a valid email address

Bắt buộc phải có địa chỉ email

Please enter your message

Về đầu trang