Thị trường cao su

Ngành dệt may nhiều điểm sáng

CSVNO – Triển lãm Quốc tế công nghiệp Dệt May lần thứ 18 -VTG 2018, Triển lãm máy móc thiết bị phụ liệu Dệt May-VinaTex và Triển lãm  máy móc nguyên phụ liệu Da Giày-VFM

Sức hút từ khu công nghiệp Rạch Bắp

CSVN – Giai đoạn 1 dự án hơn 278 ha đất thương phẩm đã cho thuê đạt gần 100% diện tích. Hiện công ty đang chuẩn bị các điều kiện để đón nhà đầu tư

Cơ hội từ CPTPP cho ngành cao su

CSVN – Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết vào tháng 3/2018 tại Chile là một trong những hiệp định thương mại tự do và

Ngành dệt may nhiều điểm sáng

CSVNO – Triển lãm Quốc tế công nghiệp Dệt May lần thứ 18 -VTG 2018, Triển lãm máy móc thiết bị phụ liệu Dệt May-VinaTex

Cơ hội từ CPTPP cho ngành cao su

CSVN – Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) được ký kết vào tháng 3/2018 tại Chile là