Thị trường cao su

Gian nan xây dựng thị trường ổn định

Các CTCS Tây Nguyên hiện phải đối mặt với những khó khăn, thử thách rất lớn trong vấn đề tiêu thụ và xuất khẩu, nhất là trong tình hình hiện nay khi giá mủ cao

Phối hợp để có sự vận hành giá ổn định

Đó là một trong những giải pháp được lãnh đạo Tập đoàn đề ra để đối phó với tình trạng “phá giá” nhằm bán được hàng của giới cao su tiểu điền khi thị trường

Cao su học hỏi hồ tiêu?

Trong khi giá nhiều loại nông sản xuất khẩu của Việt Nam như: cao su, lúa gạo đang “lao dốc” thì ngành hồ tiêu trong nước liên tiếp giành được những vụ mùa thành công

Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ cao su

Tính đến ngày 20/6, VRG đã khai thác 65.711 tấn mủ cao su, đạt 25,3% KH năm. Sản lượng thu mua đạt 14.781 tấn, bằng 21,7% KH năm. Tính đến ngày 20/6, VRG đã tiêu

Nông sản chủ lực XK qua Trung Quốc giảm

5 tháng đầu năm 2014, XK nông, lâm, thủy sản cả nước tăng 12,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nhiều mặt hàng nông sản XK chủ lực lại tụt giảm nghiêm trọng, đặc biệt

Cao su học hỏi hồ tiêu?

Trong khi giá nhiều loại nông sản xuất khẩu của Việt Nam như: cao su, lúa gạo đang “lao dốc” thì ngành hồ tiêu trong

Cao su học hỏi hồ tiêu?

Trong khi giá nhiều loại nông sản xuất khẩu của Việt Nam như: cao su, lúa gạo đang “lao dốc”