Tin tức

“Nóng” Nghị định 100

CSVN – Chẳng biết từ bao giờ, con người đã phát minh ra một loại đồ uống mà ngày nay nó đã phát triển rực rỡ, ấy là rượu và bia. Thậm chí người ta

Mưa rừng

Miền Đông ào ào  mưa đổ Đất trời mây kéo mịt mùng, Mưa về đất vang câu hát  Chồi non bật dậy thành rừng.   Miền Đông một vùng đất đỏ Chiến tranh tàn khốc

“Nóng” Nghị định 100

CSVN – Chẳng biết từ bao giờ, con người đã phát minh ra một loại đồ uống mà ngày nay nó đã phát triển rực

Mưa rừng

Miền Đông ào ào  mưa đổ Đất trời mây kéo mịt mùng, Mưa về đất vang câu hát  Chồi non bật dậy thành rừng.  

Mưa rừng

Miền Đông ào ào  mưa đổ Đất trời mây kéo mịt mùng, Mưa về đất vang câu hát  Chồi non