Sáng kiến mới – Mô hình hay

Quyết tâm gia nhập CLB 2 tấn/ha

CSVN – Có được nhiều điều kiện thuận lợi, tuy nhiên để gia nhập CLB 2 tấn/ha của VRG, Ban lãnh đạo Nông trường Mo Rai II – Công ty TNHH MTV Cao su Chư

Tổ 3 tấn điển hình ở Cao su Đồng Nai

CSVN – Tổ 2, NT Túc Trưng là tổ có sản lượng khai thác cao nhất của Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, với năng suất vườn cây bình quân trên 3,2 tấn/ha. Tổ

Mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp

CSVN – Với tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của nền nông nghiệp nước nhà, sau một thời gian nghiên cứu, đầu tư và bắt tay vào triển khai thực hiện, Dự án

Máy bón phân cho cao su kiến thiết cơ bản

CSVN – Xuất phát từ việc nhằm tiết giảm suất đầu tư, định mức lao động cho cao su chăm sóc, anh Trần Bá Long – Tổ trưởng tổ 3, Nông trường Đăk H’rin, Cao

Quyết tâm gia nhập CLB 2 tấn/ha

CSVN – Có được nhiều điều kiện thuận lợi, tuy nhiên để gia nhập CLB 2 tấn/ha của VRG, Ban lãnh đạo Nông trường Mo