Hết lòng vì nhiệm vụ

Người Bí thư chi bộ 4.0

CSVN – Không chỉ là người Bí thư chi bộ nhiệt tình, tận tụy với công việc mà đ/c còn được các đảng viên và quần chúng gọi với cái tên thân thiện đó là

Viết tiếp trang sử vẻ vang

CSVN XUÂN – Trong ngành cao su có nhiều trường hợp các bạn trẻ là con em NLĐ sau khi học tập đã trở về làm việc, cống hiến trí tuệ vào sự phát triển

“Sẽ mãi gắn bó và cống hiến”

CSVN – Đây là thổ lộ của chị Phạm Thị Đủ, công nhân khai thác thuộc Nông trường Đăk Ơ, Cao su Phú Thịnh, từng đoạt giải 3 cá nhân của Hội thi Bàn tay

Người Bí thư chi bộ 4.0

CSVN – Không chỉ là người Bí thư chi bộ nhiệt tình, tận tụy với công việc mà đ/c còn được các đảng viên và

Viết tiếp trang sử vẻ vang

CSVN XUÂN – Trong ngành cao su có nhiều trường hợp các bạn trẻ là con em NLĐ sau khi học tập đã trở về