Lợi nhuận trước thuế của Cao su Chư Păh vượt 25,5% kế hoạch

CSVNO – Đây là kết quả tích cực và đáng mừng vừa được Cao su Chư Păh thông tin đến các đại biểu tại Hội nghị NLĐ 2023 và Tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2022 diễn ra vào sáng 6/2.

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG trao Cờ xuất sắc của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho công ty

Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm qua, đại diện công ty cho biết, trước áp lực của chi phí sản xuất tăng cao, công ty tiếp tục thực hành tiết kiệm, áp dụng mạnh các giải pháp để khống chế giá thành, hạn chế tối đa những chi phí phát sinh ngoài kế hoạch. Luôn đảm bảo hoạt động tài chính lành mạnh, sử dụng vốn có hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ công nợ không để dây dưa tồn đọng, cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đại diện lãnh đạo VRG trao Cờ thi đua của Ủy ban quản lý vốn Nhà nước cho 2 tập thể trực thuộc

Trong công tác nông nghiệp, nhờ sự chủ động và dự báo tốt về thời tiết, công ty đã chủ động phun phòng phấn trắng cho hơn 4.386 ha cao su kinh doanh chủ lực, chính vì thế công tác khai thác đã vượt kế hoạch đề ra với việc kết thúc năm đã khai thác đạt 105,3%.

Ông Dương Mah Tiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Cờ thi đua cho công ty

Nhờ kết quả sản xuất kinh doanh khả quan, tiền lương và thu nhập của NLĐ công ty trong năm qua cũng có nhiều khởi sắc khi mức bình quân toàn công ty 7,8 triệu đồng/người/tháng.

Lãnh đạo VRG tặng Cờ thi đua cho các tập thể trực thuộc công ty

Hoạt động phong trào của các đoàn thể được duy trì và phát huy mạnh mẽ mặc dù hoạt động sản xuất kinh doanh còn gặp khó khăn. Trong năm, công ty đã tham gia đầy đủ Hội thi Bàn tay vàng cấp ngành và Hội thao TDTT khu vực Tây Nguyên và đạt những kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống cho NLĐ được Công đoàn công ty quan tâm chú trọng, góp phần quan trọng vào sự ổn định tâm lý đối với NLĐ trong việc gắn bó với công ty.

Đại diện lãnh đạo VRG và công ty trao cờ xuất sắc cho các đơn vị trực thuộc công ty

Trong phương hướng, nhiệm vụ của năm 2023, công ty đặt ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, quản lý chặt chẽ giá thành, sử dụng vốn có hiệu quả, cân đối đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và vốn cho các dự án đầu tư.

Ông Lê Thanh Hưng – TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà Cao su Chư Păh đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời, ông Tiệp cũng để nghị trong năm 2023 công ty cần ổn định diện tích cây trồng và cố gắng sử dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh mới để tăng năng suất, hiệu quả trên một đơn vị diện tích, nâng cao năng suất lao động, tiền lương, thu nhập cho NLĐ; tiếp tục chăm lo, giữ vững, nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho NLĐ, nhất là đối với 73,6% lao động đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Phạm Đình Luyến – TGĐ công ty phát biểu đáp từ

Tiếp tục phối hợp với các cấp ủy địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn; xây dựng các nông trường, tổ đội sản xuất thành các điểm dân cư nông thôn kiểu mẫu và ấm no; tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Các đại biểu vui mừng về tham dự Hội nghị với những tín hiệu lạc quan về sản xuất kinh doanh của công ty

Tại Hội nghị, công ty đã được Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ thi đua xuất sắc, VRG tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể và nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2022.

VĂN VĨNH