Tháng Mười Một 10, 2022

Công nhân phải là trọng tâm

CSVNO – Đây là chỉ đạo của ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG, Trưởng ban tổ chức Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ ngành cao su năm 2022, tại cuộc họp