Phát động sâu rộng phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi

CSVN – VRG vừa yêu cầu các công ty cao su thực hiện công tác chuẩn bị Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ 13 – năm 2022. Theo đó, để hội thi đạt kết quả tốt, VRG đề nghị các đơn vị phát động phong trào luyện tay nghề, thi thợ giỏi (LTN-TTG) cạo mủ cao su sâu rộng và đều khắp trong công nhân gây khí thế thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh công tác thu hoạch mủ, chăm sóc và quản lý tốt vườn cây cao su kinh doanh, thực hiện hoàn thành và vượt mức kế hoạch sản lượng mủ năm 2022.

Liên tục xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân cạo mủ vững lý thuyết, giỏi thực hành, đảm bảo thực hiện tốt quy trình kỹ thuật thu hoạch mủ cao su. Phương châm “Luyện là chủ ỵếu”. Tổ chức cho công nhân luyện tại phần cây, yếu khâu nào luyện khâu đó, kể cả lý thuỵết cạo mủ lẫn thực hành. Thi chỉ là đánh giá kết quả quá trình luyện tập và trao đổi kỹ năng cạo mủ, thu hoạch và quản lý mủ.

Công ty, nông trường thành lập ban chỉ đạo và ban tổ chức phong trào LTN –TTG cấp công ty và nông trường. Thành phần gồm lãnh đạo đơn vị, Công đoàn cơ sở, Đoàn thanh niên cơ sở và các phòng ban chức năng có liên quan như: kỹ thuật nông nghiệp, lao động tiền lương, tuyên giáo – thi đua – khen thưởng…

Ban Chỉ đạo phát động phong trào tới từng công nhân, tổ/đội sản xuất thu hoạch mủ; Ban Tổ chức chuẩn bị và thực hiện cho công nhân đăng ký dự thi theo từng cấp quản lý tổ/đội sản xuất, nông trường và công ty để chọn ra những thợ giỏi cạo mủ tiêu biểu, đăng ký tham dự vào Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ 13 -năm 2022.

Xây dựng lịch kiểm tra kỹ thuật cạo mủ chặt chẽ cho từng cấp. Gắn kết quả kiểm tra kỹ thuật để trả lương hàng tháng cho công nhân. Bồi dưỡng về mặt lý thuyết cạo mủ cho công nhân, đồng thời khuyến khích động viên, bồi dưỡng vật chất thỏa đáng cho công nhân đạt thành tích cao.

Các đơn vị chủ động bố trí thời gian tổ chức Hội thi các cấp thuộc đơn vị phù hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân thu hoạch mủ có điều kiện rèn luyện tay nghề để Hội thi cấp cơ sở đạt kết quả cao. Phấn đấu hoàn thành Hội thi cấp cơ sở (công ty) trước 31/10/2022.

Hội thi cấp Tập đoàn tổ chức tại Nông trường Bến Súc, Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng:

Tên lôGiốngNăm trồngMở cạoTình trạng mặt cạo hiện tại
18ARRIV 12420142020BOl – 106 (d4)
16ARRIV 124201408/2020BOl – 104 (d4)
17APB 26020142021BOl -109 (d4)
23ARRIV 1201408/2020BOl – 104 (d4)
24ARR1V 120152021BOl – 109 (d4)

Thời gian dự kiến tổ chức trong tháng 12/2022

Nội dung dự kiến: Thi lý thuyết thu hoạch mủ: hình thức thi trắc nghiệm; Thi trình diễn dụng cụ thu hoạch mủ; Thi thực hành: thí sinh cạo hoàn chỉnh 100 cây cạo trên 2 hàng, có miệng cạo xuôi, mặt cạo nguyên sinh (BOl) năm cạo thứ ba (dự kiến độ cao miệng tiền của miệng cạo là 80-90 cm cách đất); Thi tốc độ cạo mủ.

Thời gian dự kiến tổ chức Hội thi chính thức sẽ thông báo khi có quyết định của lãnh đạo Tập đoàn, các quy định – nội quy – quy chế, câu hỏi thi lý thuyết … Tập đoàn sẽ có thông báo đến các đơn vị trước 30/6/2022.

P.V