Tháng Hai 12, 2022

Làm việc từ xa, tối đa hiệu quả

CSVN – Các nhóm Zalo công việc chuyên môn đã được các đơn vị thành viên VRG áp dụng hiệu quả trong thời gian qua. Đặc biệt, trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến

Háo hức niềm vui khi Xuân về

CSVN – Năm 2021 đi qua, nhìn lại chặng đường đã vượt qua mới thấy lòng quyết tâm và sự chung lòng của tập thể vượt qua khó khăn thật đáng trân trọng. Trong lúc

Háo hức niềm vui khi Xuân về

CSVN – Năm 2021 đi qua, nhìn lại chặng đường đã vượt qua mới thấy lòng quyết tâm và sự chung lòng của tập thể