Tháng Chín 30, 2021

Bảo vệ vùng xanh

Bình Phước quê tôi đang kiên trì chống dịch Khắp nẻo đường những chốt chặn nghiêm trang Công an, dân phòng từ góc phố đến xóm làng Và những áo xanh đang đeo băng đỏ

Bảo vệ vùng xanh

Bình Phước quê tôi đang kiên trì chống dịch Khắp nẻo đường những chốt chặn nghiêm trang Công an, dân phòng từ góc phố đến

Bảo vệ vùng xanh

Bình Phước quê tôi đang kiên trì chống dịch Khắp nẻo đường những chốt chặn nghiêm trang Công an, dân