Chặng đường mới – niềm tin – khát vọng

CSVNO – Việc làm, thu nhập, đời sống công nhân lao động tăng cao, an sinh xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được củng cố, hệ thống chính trị vững mạnh, quản trị hiệu quả, tiên tiến, Tập đoàn kinh tế mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống vững bền.

Chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030 dựa trên 3 trụ cột: Hiệu quả kinh tế – Trách nhiệm xã hội – Bảo vệ môi trường. Ảnh: Ng. Cường.

Ngày 26/12/2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (nay là Chủ tịch Quốc hội) đã ký Quyết định 2090/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) thành Công ty Cổ phần. Sau IPO, vốn điều lệ của VRG (Tập đoàn) là 40.000 tỷ đồng tương ứng 4 tỷ cổ phần.

Trong đó Nhà nước: 3.870.842.819 cổ phần, chiếm 96,77%; 28.813.371 cổ phần người lao động, chiếm 0,72% vốn điều lệ; tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp 726.250 cổ phần, chiếm 0,02%; cổ phần của các cổ đông khác 99.617.560 cổ phần, chiếm 2,49% vốn điều lệ. Đại hội cổ đông thành lập ngày 22/5/2018 đã bầu Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tập đoàn gồm 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Tập đoàn chuyển sang hoạt động mô hình cổ phần hóa từ ngày 1/6/2018, với nhiệm kỳ đầu tiên 2018-2021 theo điều lệ quy định.

Trong 3 năm qua HĐQT đã tiến hành 8 phiên họp để giải quyết công việc theo thẩm quyền. Ngoài hình thức họp trực tuyến, HĐQT thường xuyên lấy ý kiến về các chủ trương, chính sách trong hoạt động SXKD và công tác tổ chức cán bộ để luôn đạt sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT trong chỉ đạo và điều hành. Hàng tuần tổ đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn họp, trao đổi xử lý những vấn đề liên quan đến trách nhiệm người đại diện vốn.

Trong hai năm 2019 và 2020, HĐQT đã ban hành 109 Nghị quyết, 865 Quyết định, 2.034 văn bản chỉ đạo. 2 tuần 1 lần họp giao ban lãnh đạo Tập đoàn gồm HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, các ban chức năng đánh giá tình hình, kết quả hoạt động SXKD, các mặt công tác, đề ra nhiệm vụ cụ thể thời gian tới. Hoạt động của HĐQT, bộ máy điều hành từng bước chuyện nghiệp hóa, phân định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm, đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn, hành động quyết liệt, vượt qua khó khăn thách thức và đã thành công bước đầu.

Năm 2019, sản lượng mủ khai thác đạt 331.300 tấn, vượt 3,5% so với kế hoạch, tăng 7,9% so với năm 2018; tiêu thụ được 413.200 tấn mủ các loại, vượt 4,1% so với kế hoạch, tăng hơn 4,6% so với năm 2018. Đây là một năm cực kỳ khó khăn về cơ chế, thị trường, thời tiết, HĐQT và Ban điều hành đã có nhiều cố gắng, chủ động xây dựng nhiều kịch bản, đối phó để tổ chức SXKD nhưng kết quả không đạt như kỳ vọng. Doanh thu 22.873 tỷ đồng đạt 94,42%; lợi nhuận 3.833 tỷ đồng, đạt 92,36%.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Việt Nam hứng chịu 14 cơn bão, trong đó có 13 cơn trực tiếp đổ bộ  vào miền Trung gây thiệt hại lớn đến vườn cây và cuộc sống của người lao động, giá bán mủ, gỗ cao su giảm mạnh…HĐQT đã đề ra Nghị quyết thực hiện mục tiêu kép: vừa phòng dịch vừa tập trung mọi nguồn lực tổ chức SXKD trong giãn cách xã hội và trạng thái bình thường mới.

Ảnh: CTV

Với nhiều kịch bản điều hành, biện pháp phù hợp thực tiễn, năm 2020 sản lượng khai thác đạt 369.731 tấn đạt 101,2% so với kế hoạch  (vượt 435 tấn), nhiều hơn 38.431 tấn so với năm 2019; tiêu thụ được 430.449 tấn cao su các loại, tăng hơn 4,17% so với năm 2019. Hoạt động đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su là lĩnh vực đóng góp nhiều nhất với tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn 25.874 tỷ đồng; lợi nhuận 5.911 tỷ đồng, vượt 9,15% kế hoạch. Bình quân thu nhập đạt hơn 7,6 triệu đồng/người/tháng tăng 6% so với 2019; chia cổ tức 6%/ vốn điều lệ; vốn hóa thị trường chứng khoán tại thời điểm hiện tại tăng gấp 3 lần.

Từ Tập đoàn 100% vốn Nhà nước chuyển sang hoạt động Công ty Cổ phần sau khi cổ phần hóa thành công. Hoạt động của HĐQT Tập đoàn trong 3 năm qua rất tích cực và quyết liệt tập trung vào nhiệm vụ chính trị: Tổ chức SXKD hiệu quả đảm bảo tăng trưởng, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước và cổ đông, tổ chức đời sống vật chất tinh thần, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, hoàn thành tốt các mặt công tác; Bổ sung hoàn thiện Điều lệ, quy chế, hệ thống pháp lý; Xây dựng đề án tái cơ cấu Tập đoàn sau cổ phần hóa trình Chính phủ phê duyệt; Hoàn thiện hồ sơ bàn giao vốn sang Công ty Cổ phần; Đổi mới và tăng cường quản trị doanh nghiệp; Thực hiện các giải pháp tiết giảm trong đầu tư, trong chi phí sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa hiệu quả, giám sát tài chính.

Năm 2021, tiếp tục là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tác động nặng nề đến kinh tế toàn cầu, tình hình SXKD vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường theo xu hướng suy thoái chưa có dấu hiệu  chấm dứt song cũng đã xuất hiện nhiều “cơ” mới đan xen.

Trong bối cảnh đó, HĐQT trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 1 (2018-2021) xây dựng kế hoạch năm 2021 và của cả nhiệm kỳ 2021-2025 với các định hướng mục tiêu và giải pháp sau: Mục tiêu tổng quát: duy trì ổn định và phát triển là một Tập đoàn kinh tế công nông nghiệp có quy mô lớn, đa dạng các sản phẩm nông công nghiệp, dịch vụ với 5 lĩnh vực: Trồng, khai thác, chế biến, tiêu thụ cao su; Chế biến sản phẩm các loại gỗ; Sản xuất sản phẩm công nghiệp từ nguyên liệu cao su; Đầu tư phát triển khu công nghiệp trên đất cao su; Đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đẩy mạnh và tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật trong việc sản xuất, áp dụng các giải pháp để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và ngoài nước, nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị sản phẩm, tăng dần giá trị sản phẩm công nghiệp dịch vụ trong tổng giá trị của Tập đoàn.

Tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu, đa dạng hóa sở hữu trong Tập đoàn thông qua việc tiếp tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với các Công ty TNHH MTV thuộc Tập đoàn), giảm tỷ lệ vốn Tập đoàn ở công ty, tăng tính minh bạch, đại chúng của doanh nghiệp để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả doanh nghiệp và tạo nguồn vốn cho phát triển.

Các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng từ 5-10%; Doanh thu và thu nhập khác 26.914 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 5.721 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 4.564 tỷ đồng

– Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD theo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua và thỏa thuận của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

– Tiếp tục kiên trì thực hiện chính sách tiết giảm trong đầu tư, chỉ đầu tư những hạng mục thật sự cần thiết.

– Tiếp tục triển khai kế hoạch khai thác tiềm năng hiện có, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng cường quản lý đất đai, tập trung nguồn lực để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn theo quyết định được phê duyệt, thực hiện thoái vốn ở các công ty đủ điều kiện và sắp xếp lại theo cơ cấu doanh nghiệp để tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng cường hiệu quả quản lý.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển bền vững, triển khai rộng rãi việc trồng xen cây rừng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đảm bảo tiêu chuẩn FSC và tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ của VRG.

Cần phải khẳng định giá trị cốt lõi của chương trình, chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn 2030 dựa trên 3 trụ cột: Hiệu quả kinh tế – Trách nhiệm xã hội – Bảo vệ môi trường: giảm phát thải, bảo vệ đất; Bảo tồn phục hồi rừng, đa dạng sinh học; Chứng chỉ quốc gia và quốc tế.

Bức tranh toàn cảnh của ngành cao su đa màu sắc, chúng ta nhận diện được những mảng màu sáng và chưa sáng. Trong tổng thể chung về mặt địa lý (vùng, miền), về ngành nghề (lĩnh vực SXKD) thực trạng SXKD và hiệu quả định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn trong nhiệm kỳ tới là một bài toán đã có lời giải, cách giải. Đáp số đúng là tăng trưởng, phát triển bền vững. Việc làm, thu nhập, đời sống công nhân lao động tăng cao, an sinh xã hội phát triển, quốc phòng an ninh được củng cố, hệ thống chính trị vững mạnh, quản trị hiệu quả, tiên tiến, Tập đoàn kinh tế mạnh, giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống vững bền.

LINH ĐAN