VRG ký kết thực hiện chương trình Gương sáng biên cương với Báo Thanh niên