VRG ký kết thực hiện chương trình Gương sáng biên cương với Báo Thanh niên

Chiều ngày 5/5, tại Hội trường Báo Thanh niên, VRG đã ký kết chương trình “Gương sáng biên cương” với Báo Thanh niên. Theo đó, các bài viết về cá nhân, tập thể tiêu biểu đang công tác tại biên giới, hải đảo có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực sẽ được đăng tải, giới thiệu trong 48 kỳ trên Báo Thanh niên.