Tháng Ba 30, 2021

Nguồn gốc lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

CSVN – Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn gắn với “thần tích” Tước Điểm Đại Vương. Tương truyền có một số người dân đi qua đền thờ vị tôn thần thì gặp 2 con trâu

Bàn tay em hóa biếc đất Bazan

Lên với rừng từ độ ấy mùa thu Bàn tay em trải bao mùa mưa nắng Bàn tay em – hạt phù sa lắng đọng Dòng sông nào chẳng thao thức biển khơi Nhớ những