Chủ động và linh hoạt giúp VRG thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao

CSVN – Tạp chí Cao su VN trích phát biểu của ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG đánh giá về kết quả SXKD của VRG năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2021.

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG cùng lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Công ty TNHH Cao su Việt Lào, tại Hội nghị Tổng kết SXKD VRG năm 2020. Ảnh: Vũ Phong.

“Có thể khẳng định, tất cả các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo phê duyệt của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đều được VRG thực hiện hoàn thành về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước và thu nhập của NLĐ. Trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch được giao.

Nhìn lại năm 2020 có rất nhiều khó khăn do nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, giá cao su có thời điểm xuống rất thấp, dịch bệnh Covid – 19 ảnh hưởng đến các lĩnh vực, diễn biến thất thường của thời tiết, năm qua có 14 cơn bão vào Việt Nam, trong đó có 12 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn vị sản xuất cao su của VRG. Để VRG có những kết quả khả quan trong một năm khó khăn như thế, ngay từ đầu năm, HĐQT và Ban TGĐ đã xây dựng nhiều kịch bản điều hành khác nhau, trong đó có kịch bản điều hành trong tình huống tốt – trung bình và cũng xây dựng kịch bản điều hành trong tình huống khó khăn nhất. Trên thực tế, chúng tôi đã điều hành hoạt động SXKD của VRG theo kịch bản trong tình huống khó khăn nhất.

Chính việc chủ động và linh hoạt trong công tác xây dựng, điều hành theo kịch bản phù hợp thì VRG đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, VRG và các đơn vị cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đề ra các giải pháp điều hành để khắc phục khó khăn do ngành cao su đã từng trải qua các đợt khủng hoảng.

Yếu tố tiếp nữa là tập thể NLĐ giữ gìn và phát huy tốt truyền thống của ngành, đoàn kết, chung sức vượt qua khó khăn, ra sức thi đua gặt hái những thành công trong một năm đầy khó khăn. Đặc biệt, các đơn vị trực thuộc rất nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo VRG, chủ động có những kịch bản điều hành riêng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình, nghiêm túc trong công tác ổn định tổ chức sản xuất và công tác quản lý cán bộ.

Lãnh đạo VRG và tập thể NLĐ trong toàn Tập đoàn rất vui mừng với những kết quả đạt được trong năm 2020, doanh thu hợp nhất và doanh thu Công ty mẹ vượt chỉ tiêu kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước vượt kế hoạch, đặc biệt là đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ hơn 7,6 triệu đồng/người/tháng. Kết quả đó dù chưa được mĩ mãn, nhưng về cơ bản các chỉ tiêu được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao cho VRG được thực hiện đảm bảo trong một năm đầy thử thách và khó khăn như năm 2020 vừa qua.

Có được kết quả này, thay mặt lãnh đạo VRG, tôi xin gởi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương đã luôn đồng hành, quan tâm, theo dõi, hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời để VRG có những định hướng phát triển tốt. VRG cũng mong muốn trong thời gian tiếp theo, các đồng chí sẽ tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng với sự phát triển của VRG.

Điều quan trọng nhất là VRG đã chuyển  từ công ty TNHH sang công ty cổ phần. Hiện nay, vốn hóa của VRG trên 100.000 tỷ đồng. Và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 của VRG sau khi được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt thì sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Năm 2021 là một năm được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, chỉ đạo của các cấp đối với VRG là đảm bảo phát triển và tăng trưởng cao hơn năm 2021.

Do đó, VRG cũng xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch tăng 5 – 10% so với năm 2020. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, VRG đặt ra yêu cầu năng suất vườn cây, năng suất lao động phải cao hơn. Lĩnh vực công nghiệp phải có bước tăng trưởng như chủ trương đề ra, các lĩnh vực khác như khu công nghiệp, gỗ, nông nghiệp công nghệ cao cũng phải có những bước tăng trưởng.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, VRG và các đơn vị trực thuộc đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, có những kịch bản điều hành trong tình huống khó khăn nhất đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Với một chiều dài lịch sử phát triển, với giá trị truyền thống và kinh nghiệm của VRG trong nhiều năm, chúng tôi tin tưởng và khẳng định rằng VRG sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021.”

MINH NHIÊN (ghi)