Cao su Bà Rịa: Vượt khó, đảm bảo đời sống người lao động

CSVNO – Năm 2020 là một năm khó khăn đối với Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, nhưng nhờ đoàn kết, nỗ lực vượt khó, tập thể NLĐ công ty đã hoàn thành kế hoạch năm, đảm bảo thu nhập và đời sống NLĐ.

Nhận cờ thi đua của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước giai đoạn 2018 – 2019

Thông tin tại Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021 và Tổng kết Hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2020 của công ty ngày 28/1 cho thấy, năm 2020, công ty đối mặt với tình hình thiếu hụt lao động cho vườn cây khai thác, sản lượng chỉ đạt 96% KH; dịch bệnh Covid-19 kéo dài, giá bán giảm…

Tuy nhiên nhờ truyền thống đoàn kết, đồng tâm nhất trí của tập thể NLĐ, công ty đã nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ được giao, tổ chức sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, ổn định thu nhập và đời sống cho NLĐ. Các chế độ chính sách đối với NLĐ được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và Tập đoàn được thực hiện đầy đủ.
Công ty tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống, tìm khách hàng, thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, chú trọng đến chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu, công tác vệ sinh công nghiệp và xử lý nước thải- khí thải trong chế biến đảm bảo các tiêu chuẩn của Nhà nước.

Các cá nhân nhận bằng khen của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại Doanh nghiệp


Trong năm, công ty khai thác được 9.840,2 tấn mủ cao su. Năng suất bình quân 1,59 tấn/ha. Thu mua cao su tiểu điền hơn 1.417,3 tấn, đạt 101% KH. Tổng doanh thu 469,3 tỷ đồng. Sản lượng tiêu thụ hơn 11.253,7 tấn. Doanh thu cao su 374,6 tỷ đồng. Giá bán bình quân 33,2 triệu đồng/tấn. Lợi nhuận trước thuế 117,3 tỷ đồng. Nộp ngân sách 67,6 tỷ đồng. Tiền lương bình quân hơn 8,8 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng. Công ty là một trong những doanh nghiệp phát triển bền vững, theo phương châm phát triển của VRG.

Năm 2021, toàn thể NLĐ Cao su Bà Rịa quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu cụ thể sau: Khai thác 6.093,26 ha; Năng suất 1,58 tấn/ha; Sản lượng 9.650 tấn; Chế biến 14.150 tấn, thu mua 1.500 tấn; Tiêu thụ 11.150 tấn; Tổng doanh thu hơn 441,6 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao thưởng cho NLĐ


Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao cờ thi đua của Tập đoàn cho tập thể xuất sắc
Lãnh đạo VRG trao thưởng cho NLĐ
Lãnh đạo công ty trao cờ thi đua
NLĐ được khen thưởng tại hội nghị
MINH TÂM