Cao su Lộc Ninh phấn đấu khai thác 10.700 tấn mủ năm 2021

CSVNO – Tại Hội nghị Tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Cao su Lộc Ninh đã triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trong năm 2021. Trong đó, phấn đấu khai thác 10.700 tấn, thu mua 3.000 tấn, tiêu thụ 14.000 tấn.

Ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ thường trực VRG trao tặng Cờ thi đua cho các tập thể xuất sắc

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Đức – Phó TGĐ thường trực VRG đã biểu dương những nỗ lực của tập thể NLĐ Cao su Lộc Ninh đã cố gắng vượt qua khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020. Đồng thời, đề nghị công ty tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, chăm lo tốt hơn nữa đời sống cho NLĐ.

Năm 2021, công ty đã xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó, phấn đấu khai thác 10.700 tấn, thu mua 3.000 tấn, tiêu thụ 14.000 tấn. Tổng doanh thu phấn đấu thực hiện 554 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến thực hiện hơn 91 tỷ đồng.

Ông Phan Tấn Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, TV.HĐTV, TGĐ công ty trao tặng cờ luân lưu đơn vị Nông trường V

Tại hội nghị, Nông trường III, Nông trường V và cơ quan công ty được nhận cờ thi đua xuất sắc cấp cơ sở năm 2020 của  VRG trao tặng. Công đoàn công ty nhận cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Cao su Việt Nam trao tặng, 8 cá nhân nhận  bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước.

Ông Võ Việt Ngân – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam và ông  Mạc Đình Huấn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn công ty
Ông Trần Văn Mi – UV.BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước trao tặng bằng khen cho cá nhân
ANH THƯ