Tháng Một 15, 2021

Cao su Quảng Nam nỗ lực vượt khó

CSVNO – Đó là phát biểu của ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ VRG tại Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Gỗ MDF VRG Kiên Giang lợi nhuận hơn 14 tỷ

CSVNO – Đó là thông tin được công bố tại Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2021 và Tổng kết công tác SXKD năm 2020  của công ty, ngày 14/1.    Năm 2020, hoạt