Trường cao đẳng Công nghiệp cao su: Thực hiện thắng lợi mục tiêu kép năm 2020

CSVNO – Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh; điều này đã tác động không nhỏ đến hoạt động tuyển sinh, đào tạo và SXKD của nhà trường. Tuy nhiên với sự điều hành linh hoạt, sự đoàn kết, nhất trí của toàn thể người lao động và HSSV, Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã thực hiện thắng lợi mục tiêu kép.

Giảng viên của Trường nhận giải B (nhì) tại Hội thi người huấn luyện ATVSLĐ giỏi toàn quốc năm 2020 tại Thanh Hoá

Trước diễn biến của dịch bệnh Covid19, xác định nhiệm vụ tuyển sinh, đào tạo là quan trọng nhất, với nỗ lực của tập thể nhà trường trong năm 2020 Ban giám hiệu đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong công tác tuyển sinh, đào tạo với phương châm vừa chống dịch vừa tổ chức tuyển sinh, đào tạo an toàn; không để dịch bệnh lây lan trong trường học. Nhà trường đã kịp thời làm 19 máy rửa tay sát khuẩn tự động để sử dụng, tặng và bán góp phần cùng các đơn vị thành viên Tập đoàn và tỉnh Bình Phước chung tay phòng chống hiệu quả dịch Covid19.

Các thí sinh thi phần thi lý thuyết tại Hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su lần thứ XII-năm 2020 của VRG tại RIC

Thắng lợi trong mục tiêu kép trong năm 2020 đó là nhà trường đã hoàn thành xuất sắc ba chỉ tiêu quan trọng mà Tập đoàn giao. Thứ nhất là tuyển sinh được 19.263 đạt 231,4% kế hoạch giao (về trước kế hoạch 60 ngày) và đạt 101,8% so với năm 2019.  Thứ hai là chỉ tiêu doanh thu được 65,3 tỷ đạt 150,8% (về trước kế hoạch 60 ngày). Thứ ba là sản lượng khai thác mủ cao su được 249,1 tấn đạt 110,7% kế hoạch giao (về trước kế hoạch 20 ngày). Tiền lương bình quân năm 2020 đạt 8,1 triệu đồng/người/tháng bằng 139,6% kế hoạch. Thu nhập bình quân năm 2020 đạt 14,1 triệu đồng/người/tháng bằng 128,1% kế hoạch.

Công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kiến kinh nghiệm tiếp tục được quan tâm, phát huy. Trong năm đã đề nghị Tập đoàn công nhận 02 sáng kiến cấp Tập đoàn. Nhà trường đã tổ chức xét duyệt và nghiệm thu 06 sáng kiến kinh nghiệm. Năm 2020 nhà trường tiếp tục được Tổng cục giáo dục nghề nghiệp giao thực hiện 05 dự án xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu cho các nghề về cao su, xử lý nước thải và xử lý môi trường với tổng kinh phí 1,9 tỷ đồng.

Năm 2020 nhà trường vinh dự được Tập đoàn giao thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng. Đó là: đồng chủ nhà trong việc tổ chức Hội thi Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su lần thứ XII của Tập đoàn. Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Tập đoàn giao. Đã được Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị đánh giá cao.

Đồng thời nhà trường còn cử 03 công nhân tham gia Hội thi. Kết quả có 02 kiện tướng được Tập đoàn Công nhận tại Hội thi. Nhiệm vụ thứ hai Tập đoàn giao cho Trường là cử đoàn giảng viên gồm 03 nhà giáo đại diện Tập đoàn tham gia Hội thi người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động giỏi toàn quốc do Bộ LĐTBXH tổ chức. Kết quả có 02 giải B (nhì) và 01 giải C (ba).

Từ những kết quả đạt được của năm 2020, nhà trường sẽ chủ động triển khai kế hoạch năm 2021. Tập thể người lao động tin tưởng với sự nỗ lực, đoàn kết, phát huy trí tuệ và sức mạnh của tập thể, nhà trường sẽ hoàn thành tốt kế hoạch năm 2021.

ĐÌNH NINH