Tháng Mười Hai 24, 2020

Lợi nhuận ngành gỗ gần 666 tỷ đồng

CSVNO – Thông tin trên được công bố tại Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2020, và ký kết giao ước thi đua năm 2021 Khối thi đua số 13 (gồm các