Tháng Mười Một 6, 2020

Ngành cao su hướng về đồng bào miền Trung

CSVN – Thời gian qua, cùng với người dân cả nước, NLĐ ngành cao su cùng chung tay hướng về miền Trung. Những suất quà, vật chất và tinh thần, việc làm thiết thực, ý

Thân thương tháng 10

Mỗi năm 28 tháng 10 Cây cao su cũng vui cười cùng em Cây xanh như cũng xanh thêm Mừng Phú Riềng Đỏ ngời tên sử vàng. Miền Đông anh dũng vẻ vang Tạc ghi

Thân thương tháng 10

Mỗi năm 28 tháng 10 Cây cao su cũng vui cười cùng em Cây xanh như cũng xanh thêm Mừng Phú Riềng Đỏ ngời tên

Thân thương tháng 10

Mỗi năm 28 tháng 10 Cây cao su cũng vui cười cùng em Cây xanh như cũng xanh thêm Mừng