Tháng Mười 20, 2020

Xin lỗi phụ nữ

Phụ nữ ơi cho mình xin lỗi nhé! Quà tháng 10 mình sẽ để năm sau Đừng khoe hoa khi lũ lụt chìm sâu Cả miền Trung đục ngầu trong bùn đất Bao số phận

Xin lỗi phụ nữ

Phụ nữ ơi cho mình xin lỗi nhé! Quà tháng 10 mình sẽ để năm sau Đừng khoe hoa khi lũ lụt chìm sâu Cả

Xin lỗi phụ nữ

Phụ nữ ơi cho mình xin lỗi nhé! Quà tháng 10 mình sẽ để năm sau Đừng khoe hoa khi