Cao su Tây Ninh ứng dụng cơ giới hóa trong tái canh trồng mới

Với sự chuẩn bị tốt từ công tác làm đất, chăm sóc, ứng dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật vào công tác tái canh trồng mới, Công ty CPCS Tây Ninh là điển hình trong công tác của VRG và là điểm đến tham quan, họp tập của nhiều đơn vị trong và ngoài ngành trong những năm qua.