Đảng bộ Cao su Điện Biên đề ra 4 nhóm chỉ tiêu, giải pháp

CSVNO – Ngày 3/6, Đảng bộ Công ty CPCS Điện Biên tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG dự, chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Lò Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên dự Đại hội.
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CPCS Điện Biên khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CPCS Điện Biên khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đảng bộ Công ty có 50 đảng viên, sinh hoạt tại 5 chi bộ trực thuộc. Nhờ những chủ trương, định hướng và giải pháp phù hợp với đặc thù và tình hình thực tế, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ Công ty CPCS Điện Biên đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của các đoàn thể được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

Việc tổ chức học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đảng ủy cấp trên được thực hiện nghiêm túc; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị được đẩy mạnh và có hiệu quả; chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, quản lý, phát triển đảng viên được tăng cường và đi vào nề nếp. Trong nhiệm kỳ đã giới thiệu 46 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, kết nạp mới 32 đảng viên.

Đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định, bước đầu có hiệu quả; sử dụng, bảo toàn nguồn vốn đúng mục đích, theo quy định của pháp luật; bảo đảm các chế độ chính sách với người lao động và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước. Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đến nay, Công ty đang quản lý chăm sóc, bảo vệ gần 3.737,8ha cao su. Năm 2019 Công ty khai thác 1.872 tấn mủ quy khô (đạt 117% kế hoạch năm); tổng doanh thu đạt gần 57,5 tỷ đồng; bình quân lương của người lao động toàn Công ty đạt hơn 4,4 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu năm 2020 khai thác 2.700 tấn mủ đông quy khô, doanh thu đạt hơn 81 tỷ đồng…

BCH Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.
BCH Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Với mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, công ty ổn định, triển. Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Công ty đề ra 4 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập và thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động, góp phần củng cố quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CPCS Điện Biên khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CPCS Điện Biên khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trong nhiệm kỳ phấn đấu kết nạp đảng ít nhất 10 đảng viên; quản lý, khai thác mủ đúng quy trình kỹ thuật, sản lượng và doanh thu hàng năm vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 5% trở lên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; kiểm tra, giám sát kết quả công tác, năng lực và phẩm chất của cán bộ, đảng viên…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Ngọc Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG ghi nhận biểu dương thành tích đạt được của Đảng bộ Công ty CPCS Điện Biên nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh Đại hội cần đánh giá nêu bật những kết quả của dự án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự xã hội tại địa phương, chuyển dịch cơ cấu việc làm, thu nhập cho người lao động; một số nhiệm vụ quan trọng của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới đó là quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ; sớm hoàn thiện về công tác quản lý đất đai đối với người dân góp đất trồng cao su cũng như phương án phân chia sản phẩm 10% cho người dân góp đất cần sớm hoàn thành đảm bảo sự đồng thuận cao… đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển.

Đại hội bầu 8 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (bầu khuyết chức danh Bí thư Đảng ủy); bầu 7 đại biểu chính thức, 1 dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ VRG lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

GIA KIỆT