Hỗ trợ các đơn vị miền Trung, phía Bắc phòng chống dịch Covid -19

 CSVNO- Tại cuộc họp trực tuyến về  công tác phòng chống dịch Covid-19 và hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2020 của các công ty khu vực duyên hải miền Trung do Tập đoàn tổ chức ngày 16/4, Công đoàn CSVN trao tiền hỗ trợ 120 triệu đồng cho các đơn vị tại Duyên hải miền Trung và 90 triệu đồng cho các đơn vị miền núi phía Bắc, mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch bệnh.
Tại cuộc họp, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao biểu trưng ủng hộ 120 triệu đồng cho ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ, thường trực BCĐ phát triển cao su VRG tại Campuchia
Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao biểu trưng ủng hộ 120 triệu đồng cho ông Lê Thanh Tú – Phó TGĐ, phụ trách phát triển cao su VRG tại Duyên hải miền Trung và 90 triệu đồng cho ông Lê Thanh Hưng- Phó TGĐ,phụ trách khu vực miền núi phía Bắc.

Đây là cuộc họp trực tuyến của lãnh đạo VRG với 12 đơn vị thành viên tại khu vực duyên hải miền Trung, trong đó có 9 công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; 1 công ty chế biến, tiêu thụ gỗ MDF; 2 công ty thủy điện.

Về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tính đến thời điểm hiện nay, tổng diện tích của các công ty khu vực duyên hải miền Trung là 34.346 ha, trong đó diện tích cao su khai thác có 14.686 ha. Theo kế hoạch năm 2020, tổng sản lượng khai thác của 9 đơn vị này là 16.010 tấn cao su quy khô, thu mua 1.706 tấn; doanh thu ước đạt 877,86 tỷ đồng.

Báo cáo về tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất quý I/2020, phần lớn các đơn vị đều đã hoàn thành các chỉ tiêu của mình. Trong đó có các đơn vị đạt tỷ lệ khai thác cao so với kế hoạch như Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị với sản lượng trên 176/800 tấn, đạt 22,05%; Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi thực hiện 140/680 tấn, đạt 20,59%; Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam thực hiện 523/3.380 tấn, đạt 15,47% kế hoạch…

3 tháng đầu năm, công tác phòng chống cháy luôn được các công ty quan tâm hàng đầu. Đối với diện tích vườn cây ngưng đầu tư, kéo dài các công ty vẫn thực hiện các hạng mục phát dọn chống cháy, bảo vệ an toàn vườn cây, thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ sinh trưởng để có cơ sở định hướng trong thời gian tới. Đối với vườn cây khai thác, hiện nay đa số công ty cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ các vật tư phục vụ cho công tác mở cạo trong năm 2020. Và theo báo cáo của 9 đơn vị thành viên, dự kiến đến đầu tháng 5 sẽ tiến hành ra quân mở cạo.

Trong lĩnh vực chế biến gỗ, theo kế hoạch năm 2020  tổng sản lượng chế biến của Công Ty CP gỗ MDF VRG Quảng Trị là 203.000 m3, sản lượng tiêu thụ 199.115 m3, tổng doanh thu trên 1.008 tỷ đồng, lợi nhuận trên 30,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý I Công ty đang gặp khó khăn về đầu ra do ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Riêng 2 đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thủy điện là Sông Côn và VRG Phú Yên lại gặp khó khăn khác do ảnh hưởng hạn hán kéo dài. Theo kế hoạch, sản lượng sản xuất năm 2020 của Sông Côn là 186 triệu kwh, doanh thu 158,25 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 10,6 tỷ đồng; VRG Phú Yên tổng sản lượng sản xuất là 66,79 triệu kwh, doanh thu 92,93 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,65 tỷ đồng. Tính hết quý I, sản lượng điện sản xuất của VRG Phú Yên là 7,65 triệu kwh, đạt 11,45% kế hoạch; sản lượng sản xuất của Thủy điện Sông Côn là 11,44 triệu kwh, chỉ đạt 6,18% kế hoạch.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đã chia sẻ những khó khăn của các đơn vị thành viên khu vực miền Trung trong những tháng đầu năm nay, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Công đoàn các cấp tiếp tục tuyên truyền  công tác phòng chống dịch Covid-19 đến từng Tổ Công đoàn, từng đoàn viên và từng hộ công nhân lao động. Rà soát những lao động khó khăn, lập danh sách xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”, công nhân gặp tai nạn lao động… trình Công đoàn CSVN để hỗ trợ kịp thời.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận đã biểu dương tinh thần vượt khó của 12 đơn vị trực thuộc Tập đoàn khu vực miền Trung, đồng thời yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kịch bản sản xuất kinh doanh năm 2020 dựa theo diễn biến của đại dịch Covid-19. Qua đó các đơn vị có cơ sở để triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD chủ động và linh hoạt hơn.

Về công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Trần Ngọc Thuận nhất mạnh: các đơn vị chủ động xây dựng phương án tổ chức sản xuất sao cho phù hợp với diễn biến từng thời điểm phòng chống dịch. Tiếp tục chấp hành và triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành trung ương và chính quyền địa phương. Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tập đoàn. Thường xuyên cập nhật diễn biến của dịch bệnh tại đơn vị và địa phương  báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Tập đoàn để có hướng xử lý kịp thời…

NG. CƯỜNG