Nghiên cứu khoa học góp phần phát triển ngành bền vững

CSVNO – Đó là khẳng định của ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG tại Hội nghị Người lao động Viện Nghiên cứu Cao su VN, tổ chức vào ngày 28/2. Các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ của Viện không chỉ đáp ứng phục vụ sản xuất kinh doanh mà còn tác động đến quá trình phát triển lâu dài, bền vững của ngành cao su.
[wide]youtu.be/MtbIlihAp08[/wide]
2 cá nhân nhận bằng khen của Bộ NN&PTNT và Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
2 cá nhân nhận bằng khen của Bộ NN&PTNT và Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Là đơn vị sự nghiệp khoa học, từ năm 2007, Viện đã tự trang trải kinh phí về tiền lương và hoạt động bộ máy. Trong đó vấn đề tiền lương, thu nhập tăng thêm của cán bộ nghiên cứu và người lao động luôn được quan tâm hàng đầu, nhằm đảm bảo sự gắn kết lâu dài trên nguyên tắc nghĩa vụ gắn liền với quyền lợi chính đáng đúng người, đúng năng lực cống hiến của người lao động.

Các tập thể nhận bằng khen của VRG
Các tập thể nhận bằng khen của VRG

Năm 2019, ngành cao su tiếp tục gặp nhiều khó khăn do giá bán mủ giảm thấp. Viện đã chủ động xây dựng các giải pháp phù hợp trong điều hành, quản lý cộng với sự nỗ lực của toàn thể CB.CNV. Chính vì vậy, mức tiền lương, thu nhập bình quân được duy trì ổn định. Trong đó, thu nhập của khối hành chính sự nghiệp – dịch vụ tăng 4%, khối sản xuất kinh doanh tăng 5% so với năm 2018. Tiền lương bình quân trên 7,3 triệu đồng/người/tháng (vượt 12% so với KH).

Ông  Phan Thành Dũng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su VN tặng bằng khen của VRG cho các tập thể
Ông Phan Thành Dũng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cao su VN tặng bằng khen của VRG cho các tập thể

Công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Viện, trong năm 2019 nhiệm vụ này được tiếp tục đẩy mạnh chú trọng theo hướng nâng cao chất lượng các công trình, đề tài nghiên cứu. Đồng thời kết quả nghiên cứu có thể phổ biến và gắn chặt hơn với thực tiễn sản xuất và đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất chung của Tập đoàn.

Những kết quả nổi bật trong công tác nghiên cứu KH-CN là đã triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu đồng bộ nhằm giải quyết các vấn đề đang được đặt ra cho ngành cao su. Trọng tâm là nâng cao năng suất của giống, giảm chi phí phân bón và công lao động thu hoạch mủ, thông tin kịp thời tình hình bệnh hại và biện pháp phòng trừ hiệu quả, tiến tới giảm giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng tính cạnh tranh và bền vững. Sản phẩm của các đề tài được ứng dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế xã hội và môi trường, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành cao su Việt Nam.

7 cá nhân nhận bằng khen của VRG
7 cá nhân nhận chiến sĩ thi đua cấp Viện năm 2019

Ngoài ra, Viện còn tham gia tích cực vào hội nghị giao ban nông nghiệp, các Ban chỉ đạo phát triển cao su theo vùng của Tập đoàn. Nhiều chuyên gia của Viện đã tham gia các đoàn công tác của Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ tư vấn kỹ thuật, quản lý chất lượng cao su … Bên cạnh đó, Viện cũng đã triển khai kết hợp, phối hợp nghiên cứu, đào tạo với Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su; Viện Nghiên cứu KHKT Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc; Khoa Nông học của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM nhằm góp phần phát triển công tác đào tạo nguồn nhân lực cho Ngành Cao su Việt Nam.

Các cá nhân nhận giấy khen của Viện
Các cá nhân nhận giấy khen của Viện

Tron năm 2019, Viện đã cử 19 đoàn hợp tác quốc tế gồm 34 lượt người đi dự hội nghị, hội thảo, đào tạo, tập huấn và công tác tư vấn kỹ thuật. Doanh thu hoạt động tư vấn, chuyển giao kỹ thuật năm 2019 đạt 48 tỷ đồng. Thông qua hoạt động chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất, thương hiệu và uy tín của Viện ngày càng được nâng cao, cụ thể hóa qua công tác đào tạo, cung cấp giống, thuốc BVTV theo ủy nhiệm của Tập đoàn, công tác tư vấn kỹ thuật theo sự tín nhiệm của các công ty cao su, các tổ chức khuyến nông các tỉnh và nông hộ.

Viện hiện có 658 ha cao khai thác; 446,3 ha cao su KTCB. Năm 2019, sản lượng khai thác 758 tấn; sản lượng chế biến 618 tấn; tiêu thụ 762 tấn; giá bán bình quân 32,32 triệu đồng/ tấn. Tổng lợi nhuận trước thuế trên 4 tỷ đồng.

Các cá nhân nhận giấy khen của Viện
Các cá nhân nhận giấy khen của Viện

Phát huy những kết quả đạt được, năm 2020, Viện đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học – công nghệ; tăng cường hoạt động tư vấn, chuyển giao kỹ thuật… Tổng doanh thu dự kiến trong năm 2020 là 79,03 tỷ đồng, trong đó: doanh thu cao su tự khai thác 26,13 tỷ đồng; doanh thu cao su thu mua 3,15 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ CGKT và cây giống 45 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tài chính 0,85 tỷ đồng; doanh thu thanh lý cao su và nhượng quyền 3,622 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 4,83 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận cao su tự khai thác 597 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG đánh giá cao kết quả của Viện trong năm 2019. “Năm 2019, Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nổi bật là công tác nghiên cứu KHCN, công tác nghiên cứu phối hợp, tư vấn đào tạo kỹ thuật, chuyển giao kỹ thuật. Viện tiếp tục duy trì bước phát triển và đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của ngành với tư cách là bộ phận khoa học công nghệ của VRG. Hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật của Viện mang lại cho các công ty trong Tập đoàn đã tạo ra sự gắn bó chặt chẽ giữa các công ty cao su với Viện, giúp nâng cao uy tín và tạo điều kiện phát triển hoạt động của Viện”.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Với những thành tích đạt được, Bộ NN&PTNT tặng Bằng khen cho 1 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen cho 1 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019.  VRG tặng Bằng khen cho 5 tập thể lao động xuất sắc; tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 7 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn; 7 cá nhân nhận Chiến sỹ thi đua cấp Viện năm 2019 …

            TRẦN HUỲNHẢNH: VŨ PHONG