Thu nhập bình quân Cao su Mường Nhé – Điện Biên đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Ngày 13/1, Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên tổ chức Hội nghị người lao động năm 2020.
Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé tặng Giấy khen của UBND huyện cho 1 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh năm 2019.
Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé tặng Giấy khen của UBND huyện cho 1 tập thể, 5 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh năm 2019.

Công ty hiện có 3 phòng chuyên môn, 5 đội sản xuất trực thuộc với tổng số 113 cán bộ, công nhân viên (trong đó, 92 lao động ký hợp đồng lao động không thời hạn), thực hiện nhiệm vụ quản lý, chăm sóc 1.177,88ha cao su (300,43ha đưa vào khai thác mủ).

Năm 2019, sản lượng khai thác mủ cao su đạt 260 tấn, đạt 108,3% kế hoạch được giao. Hàm lượng DRC (hàm lượng cao su khô) bình quân lũy kế là 52,1%. Do chi phí vận chuyển, giá cả vật tư, nhân công đều tăng cao so với các địa bàn khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giá bán mủ cao su vẫn ở mức thấp; song nhờ các giải pháp phát triển sản xuất, ổn định chất lượng vườn cây và nâng cao sản lượng, chất lượng mủ cao su; thu nhập bình quân người lao động đạt 5,3 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên trao Giấy khen của Công ty cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.
Ông Nguyễn Công Tám, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên trao Giấy khen của Công ty cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2019.

Người lao động được quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, trang cấp trang thiết bị làm việc đầy đủ; được giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách, được đóng BHXH, BHYT, BHTN… 

Trong năm Công ty đã ký Hợp đồng góp quyền sử dụng đất để hợp tác trồng cao su với 364 hộ dân; ký thỏa thuận trên các thửa đất đã được cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất với 47 hộ; ký thỏa thuận góp quyền sử dụng đất với 112 hộ hộ dân trên các thửa đất đã trồng cao su nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ông Bùi Đức Dương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên trao Giấy khen của Công đoàn cơ sở cho người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. 
Ông Bùi Đức Dương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên trao Giấy khen của Công đoàn cơ sở cho người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Thanh toán 10% giá trị sản phẩm cho các hộ góp đất trồng cao su năm 2009 (vườn cây đưa vào khai thác mủ năm 2018) và chi trả tạm ứng giá trị sản phẩm khai thác mủ cao su năm 2019 với tổng số tiền hơn 440 triệu đồng.

Năm 2020, Công ty phấn đấu hoàn thành khai thác gần 388,2ha cao su, sản lượng trên 400 tấn, năng suất đạt 1,03 tấn/ha. Chăm sóc 789,71ha vườn cây cao su đúng quy trình kỹ thuật, tiết kiệm, hiệu quả. Tiếp tục quan tâm chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Nhân dịp này, UBND huyện Mường Nhé tặng Giấy khen của cho 1 tập thể, 5 cá nhân; Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé – Điện Biên trao Giấy khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh năm 2019.

GIA KIỆT