Cao su C.R.C.K đưa thêm 1.646 ha cao su vào khai thác

  CSVNO – Vừa qua tại huyện San Dan, tỉnh Kampong Thom (Vương quốc Campuchia) Công ty Phát triển Cao su C.R.C. K trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Chư Pah đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2020.
Lãnh đạo công ty khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019
Lãnh đạo công ty khen thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2019

 Hiện nay Công ty phát triển cao su C.R.C.K có tổng diện tích 4.216,86 ha cao su, trong đó diện tích khai thác 1.418,64 ha. Tổng sản lượng thực hiện đến 31.12.2019 là 1.354,865 tấn đạt 112,9 % kế hoạch. 

Công ty có 50 lao động gián tiếp và 193 công nhân lao động trực tiếp. Mức lương bình quan năm 2019 của công nhân khai thác là 6,9 triệu đồng, công nhân kiến thiến cơ bản là 6,4 triệu đồng.

Với những thành tích trong sản xuất kinh doanh năm 2019 Công ty có 5 lao động tiên tiến, 6 cá nhân đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, 23 các nhân đạt lao động tiên tiến. Tại hội nghị các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu cụ thể như chăm sóc 1.152,07 ha cao su kiến thiết cơ bản đúng quy trình kỹ thuật, vượt các chỉ tiêu về tăng trưởng.

 Chuẩn bị các điều kiện để đưa thêm 1.646,15 ha vào khai thác, phấn đấu đạt sản lượng 2020 là 3.700 tấn qui khô trên tổng diện tích khai thác 3.064,79 ha. 

                                                                                         Nguyễn Thanh Hải