Tập huấn “Xây dựng ranh giới hiện trạng sử dụng đất” các khu vực

CSVNO – Tiếp sau kết quả hoàn thiện của đợt tập huấn “Xây dựng ranh giới hiện trạng sử dụng đất” Khu vực miền Đông Nam bộ từ 19-20/8 tại Văn phòng VRG, các đợt tập huấn tiếp theo vừa được tổ chức tại Cao su Sơn La, Nghệ An, Quảng Nam và Chư Păh…
69258106_348282356121268_1310011217653268480_n
Buổi tập huấn tại Khu vực miền núi phía Bắc diễn ra tại Công ty CP Cao su Sơn La

Theo Ban Quản lý kỹ thuật VRG, đợt 1 của buổi tập huấn với sự tham gia của gần 30 cán bộ từ 15 đơn vị. Kết quả, các đơn vị đã có sản phẩm hoàn thiện.

Ngày 23/8 đã diễn ra buổi tập huấn đợt tiếp theo tại khu vực Miền núi phía Bắc ở Văn phòng Công ty CP Cao su Sơn La  với t sự tham gia đầy đủ của 20 chuyên viên  đến từ 9 đơn vị với kết quả tốt nhất trong các khu vực.

Ngày 25/8 đã diễn ra buổi tập huấn đợt 3 Khu vực Duyên hải miền Trung tại văn phòng Công ty CP ĐTPT Cao su Nghệ An với sự tham gia đầy đủ của 9 cán bộ từ 4 đơn vị.

69498975_2359636520921624_4180455522199142400_n
Buổi tập huấn tại Cao su Nghệ An

Trong 2 ngày 29-30/8, lớp tập huấn đã được tổ chức tại Quảng Nam với 8 cán bộ từ 4 đơn vị.

Đầu tháng 9, lớp tập huấn tiếp tục được tổ chức ở Khu vực Tây Nguyên từ 3-6/9 tại Chư Păh với 33 cán bộ từ 13 đơn vị tham gia.

Ban QLKT sẽ tiếp tục tập huấn và làm dữ liệu cho các công ty tại Khu vực Lào và Campuchia trong tháng 9. Các đơn vị chưa hoàn thành sản phẩm sẽ được hỗ trợ để đảm bảo giao sản phẩm cho kịp tiến độ cung cấp cho FSC.

Mục đích của lớp tập huấn nhằm hỗ trợ, rà soát toàn bộ các đơn vị có vườn cây cao su trong toàn tập đoàn, thống nhất xây dựng hệ thống bản đồ để cung cấp cho tổ chức FSC trước ngày 15/9. Kết quả phải có là ranh giới sử dụng đất, mốc giới của từng dự án cao su; Thống kê hiện trạng sử dụng đất tích hợp vào bản đồ theo yêu cầu của FSC. Học viên tham gia Tập huấn tự thực hiện xây dựng “Bản đồ ranh giới hiện trạng sử dụng đất” của công ty mình, kết thúc đợt Tập huấn người tham gia có trách nhiệm bàn giao lại kết quả cho Tập đoàn sau khi được Ban QLKT, XDCB xác định là đảm bảo yêu cầu.

MINH TÂM. ẢNH: THANH BÌNH